3 điểm chính trong dịch thuật tài liệu y tế

Dịch thuật tài liệu y tế là một lĩnh vực rất phức tạp và có đặc thù kỹ thuật. Từ nghiên cứu lâm sàng và các văn bản quy định đến các hướng dẫn liều lượng dược phẩm và ghi nhãn bao gói, kiến thức và chuyên môn yêu cầu đối với người biên dịch là rất lớn.
Với tính chất quy định cao của tài liệu y tế/y khoa, các bản dịch cần phải được kiểm tra, kiểm tra đi kiểm tra lại trước khi có thể được đưa ra sử dụng phổ cập dưới dạng này hay dạng khác. Trong thực tế, điều này có nghĩa là các nhóm biên dịch viên sẽ làm việc trên từng dự án dịch thuật và họ phải là những chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Thông thường, họ đã có được kinh nghiệm trực tiếp khi làm việc trong lĩnh vực y tế trước khi trở thành người biên dịch.

Bằng cách cập nhật luật và quy định thường xuyên thay đổi, người biên dịch tài liệu y tế đảm bảo họ là chuyên gia trong lĩnh vực của mình và bản dịch của họ tuân thủ các cập nhật pháp lý. Do tính chất nhạy cảm và bảo mật của bản dịch y tế/ykhoa, dịch giả và các đơn vị dịch thuật phải tuân thủ các Thỏa thuận không tiết lộ ràng buộc và làm việc với các hệ thống chia sẻ tệp và CNTT an toàn cao nhất.
Tại Dịch thuật Online, chúng tôi đã suy nghĩ về ba khía cạnh quan trọng nhất của bản dịch y học như sau.

1. Nhu cầu dịch thuật 

Ở hầu hết các quốc gia, có những yêu cầu mà bất kỳ tài liệu và dán nhãn nào liên quan đến thiết bị y tế và dược phẩm đều phải được dịch sang ngôn ngữ địa phương. Điều này có là thể từ các tài liệu cần thiết để tiến hành thử nghiệm lâm sàng cho đến thông tin sản phẩm đối với các thiết bị y tế mới. Tuy nhiên, ngoài chiều sâu kiến thức cần thiết để dịch các tài liệu y dược này, người dịch cũng phải xem xét mỗi bản dịch sẽ được sử dụng cho mục đích gì. Văn phong và ngôn ngữ của mỗi bản dịch cần phải phù hợp với người tiếp nhận.

2. Chất lượng và tiêu chuẩn dịch thuật 

Do tính phức tạp và tầm quan trọng của văn bản y khoa, nên chất lượng dịch và độ chính xác bản dịch là ưu tiên tuyệt đối. Một bản dịch không đạt tiêu chuẩn có thể hủy hoại cuộc sống của bệnh nhân và vì lý do này mà dịch thuật tài liệu chuyên ngành y tế được quy định cao trên toàn thế giới. Các công ty y tế mà yêu cầu dịch thuật sẽ thường làm việc với các cơ quan dịch thuật, chứ làm việc với những người dịch tự do, vì những công ty dịch thuật có thể chứng minh sự công nhận và tuân thủ một hoặc nhiều tiêu chuẩn chất lượng được quốc tế công nhận.

3. Kỹ năng ngôn ngữ

Biên dịch viên và phiên dịch viên làm việc trong lĩnh vực y tế phải đảm bảo được cập nhật đầy đủ các thuật ngữ được sử dụng trong ngành. Điều quan trọng cần nhớ là bệnh viện có thể là nơi đáng sợ và làm hoang mang bệnh nhân, cả trong và ngoài nước, do đó, thông dịch viên và các chuyên gia ngôn ngữ khác, những người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân phải giữ bình tĩnh và chuyên nghiệp mọi lúc để thu hẹp khoảng cách văn hóa và ngôn ngữ giữa bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Kinh nghiệm, độ chính xác và quan tâm đến từng chi tiết là điều cần thiết đối với tất cả các chuyên gia ngôn ngữ làm việc trong lĩnh vực y tế, cuộc sống của ai đó có thể bị đe dọa bởi một sự hiểu lầm. Kinh nghiệm của chúng tôi trong lĩnh vực này và các hệ thống và quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt có nghĩa là Dịch thuật Online là đối tác lý tưởng của bạn khi thực hiện dịch thuật tất cả các tài liệu y tế.