Bảo hành sản phẩm dịch thuật


Quy trình đảm bảo chất lượng dịch thuật

Đảm bảo chất lượng là một thành phần quan trọng trong bất kỳ hệ thống quản lý dịch thuật nào. Quy trình đảm bảo chất lượng của chúng tôi cho phép cung cấp các bản dịch có chất lượng tuyệt vời trong khi liên tục cải thiện chất lượng tổng thể.
Điểm mấu chốt của quy trình đảm bảo chất lượng là có thể cung cấp các bản dịch tốt. Để làm được điều này, Dịch thuật OnlineTM đã phát triển một quy trình dựa trên tính minh bạch, phản hồi liên tục và theo dõi vấn đề.
Các chuyên gia ngôn ngữ của chúng tôi luôn xem xét lại được sảm phẩm của mình, nhưng bạn cũng có thể quyết định cần có thêm đánh giá bổ sung do một dịch giả thứ hai thực hiện. Người đánh giá hiệu đính soát lỗi sẽ kiểm tra tính chính xác, văn phong và tính nhất quán phù hợp
Nếu có bất kỳ vấn đề hoặc nghi ngờ nào, những điều này sẽ được ghi lại trong hệ thống theo dõi vấn đề của chúng tôi.
Toàn bộ quy trình xem xét hoàn toàn minh bạch. Mặc dù bạn không cần hỗ trợ quy trình quản lý chất lượng, đôi khi người dịch có thể cần giải thích và có thể liên lạc với bạn. Bạn luôn được hoan nghênh khi xem các vấn đề và cùng tham gia.
Ví dụ: nếu người dịch và người đánh giá đang thảo luận về phong cách viết tốt nhất, bạn có thể giúp bằng cách giải thích về đối tượng mục tiêu.
Quy trình đảm bảo chất lượng dịch thuật

Cải thiện chất lượng dịch thuật liên tục

Trong quá trình làm việc, người biên dịch dịch được xếp hạng theo kết quả quá trình xem xét và chất lượng công việc của họ. Việc đánh giá được tích hợp vào toàn bộ hệ thống và được cập nhật khi người dịch hoàn thành công việc, khi chúng tôi nhận được phản hồi từ khách hàng và khi công việc của họ cần sửa chữa.
Khi bạn phản hồi và duyệt qua người dịch, bạn có thể thấy xếp hạng của họ và phản hồi mà các khách hàng khác đã để lại.

Theo dõi và xử lý vấn đề

Ngay cả những dịch giả giỏi nhất đôi khi cũng có thể phạm sai lầm. Đó là một phần của bất kỳ quá trình nào do con người thực hiện.
Điều quan trọng là tìm ra các lỗi, chỉnh sửa chúng và xác minh rằng bản dịch là đúng chính xác.
Chúng tôi theo dõi từng vấn đề bằng cách sử dụng hệ thống theo dõi vấn đề của chúng tôi. Khách hàng, người đánh giá và dịch giả đều sử dụng cùng một vấn đề. Thay vì dựa vào email, mỗi vấn đề được ghi lại trong hệ thống. Các dịch giả xem các vấn đề đang chờ xử lý của họ cần được xử lý và đóng để hoàn tất các dự án.
Hệ thống theo dõi vấn đề đảm bảo rằng mọi thứ cần sửa đều được sửa chữa nhanh chóng.

Chỉ biên dịch viên chuyên nghiệp được chứng nhận mới được sử dụng

Tất cả các dịch giả làm việc tại Dịch thuật Online đều được chứng nhận chuyên môn. Trước khi họ có thể được phân công bất kỳ công việc dịch thuật nào, chúng tôi phỏng vấn họ và xác minh bằng cấp của họ.
Sau đó, các dịch giả trải qua quá trình kiểm tra trình độ kỹ thuật của chúng tôi, họ phải chứng minh cho chúng tôi thấy rằng họ là dịch giả tốt và cũng hiểu quy trình dịch thuật và quy trình quản lý chất lượng mà chúng tôi đang áp dụng.

Dịch vụ sau bán hàng

Chúng tôi luôn đảm bảo rằng các bản dịch thông thường và bản dịch có công chứng luôn được bảo hành vĩnh viễn về bất cứ sai sót nào. Quy trình chăm sóc khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ uy tín đã giúp Dịch thuật Online luôn nhận được sự tín nhiệm về tính chuyên nghiệp, khả năng xử lý công việc nhanh và chi phí thấp từ năm 2006 đến nay.