Google Translate bổ sung thêm tiếng YiddishĐầu tuần này Google công bố đã bổ sung thêm chín ngôn ngữ mới cho tính năng dịch thuật. Các ngôn ngữ mới trong lần cập nhật này gồm Afrikaans, Belarus, Iceland, Ireland, Macedonia, Malaysia, Bantu, Celtes và Yiddish, nâng tổng số ngôn ngữ trong dịch vụ dịch thuật lên đến 51.

Giống như các lần cập nhật khác của Google Translate, những thay đổi lần này sẽ áp dụng cho các dịch vụ có sử dụng chức năng dịch thuật bằng máy (machine translation), gồm có Google Friend Connect, Google Talk, Gmail, và gần đây nhất là Google Docs. Tuy nhiên, chín ngôn ngữ mới này chưa được áp dụng cho các dịch vụ nói trên.
Ảnh chụp của Google Translate sang tiếng Yiddish
(Nguồn: Cnet)

Tiếng Yiddish: Ngôn ngữ bắt nguồn từ tiếng Đức chuẩn của miền trung, và viết bằng chữ Do Thái, dùng chính với người Do Thái sinh trưởng ở Đức.
(Dịch thuật Việt dịch từ Cnet)