Bảo vệ dữ liệu & Chính sách bảo mật


Chính sách bảo mật

Đây là chính sách bảo mật của Dịch thuật Online vì chính sách này áp dụng cho thông tin cá nhân do công ty chúng tôi thu thập. Ở đây thông tin được thu thập và cách thông tin được sử dụng. Chúng tôi tôn trọng mong muốn của mọi người về quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân. Dịch thuật Online sẽ không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin mà bạn không thể hiện sự đồng ý khi phát hành thông tin đó.

Thu thập thông tin

Dịch thuật Online sẽ chỉ thu thập thông tin mà chúng tôi sẽ cần để thực hiện các dịch vụ của mình. Thông tin này cho phép Dịch thuật Online thực hiện và điều chỉnh dịch vụ của chúng tôi theo yêu cầu của khách hàng.
·         Dịch thuật Online thu thập thông tin khi người mua ký kết hợp đồng dịch vụ.
·         Dịch thuật Online sẽ ghi lại chi tiết liên lạc của người mua trong trường hợp khẩn cấp, khi có sự xáo trộn trong dịch vụ hoặc khi người mua phải đưa ra quyết định bổ sung.
·         Dịch thuật Online thu thập thông tin của các nhân viên tiềm năng có thể làm việc cho công ty.
·         Dịch thuật Online có thể thu thập thông tin về những người liên hệ với chúng tôi thông qua trang web của chúng tôi.
·         Dịch thuật Online thu thập thông tin như tên, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin tài chính như số thẻ tín dụng hoặc số tài khoản ngân hàng. Thông tin này sẽ được bảo mật nghiêm ngặt.

Bảo vệ dữ liệu và chính sách bảo mật


Phát hành thông tin - Sử dụng hoặc Tiết lộ

·         Dịch thuật Online có thể tiết lộ thông tin nếu làm như vậy được cho là làm giảm bớt nguy hiểm cho sức khỏe hoặc sự an toàn của ai đó.
·         Dịch thuật Online có thể tiết lộ thông tin cá nhân nếu một thành viên bị nghi ngờ là hoạt động bất hợp pháp.
·         Dịch thuật Online có thể tiết lộ hoặc sử dụng thông tin mà các thành viên đã cho phép họ tiết lộ hoặc sử dụng.

Các liên kết (đường link)

·         Dịch thuật Online khuyến khích bạn đọc chính sách bảo mật của bất kỳ trang web nào liên kết đến trang web của họ hoặc liên kết đến. Dịch thuật Online không chịu trách nhiệm thông báo cho các thành viên về chính sách bảo mật của các doanh nghiệp khác.

Bảo mật thông tin

·         Dịch thuật Online luôn quan tâm đến tính bảo mật của dữ liệu của bạn. Thông tin cũ không còn cần thiết bị hủy bỏ một cách an toàn.
·         Dịch thuật Online giữ thông tin thẻ tín dụng của bạn được bảo mật trong môi trường được kiểm soát trên một máy chủ bảo mật.
·         Dịch thuật Online ràng buộc các nhân viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc duy trì bí mật mật khẩu/chi tiết đăng nhập của họ.
·         Dịch thuật Online không thể đảm bảo đầy đủ mọi người không thể truy cập thông tin của bạn. Internet không thể được thực hiện đầy đủ an toàn. Tuy nhiên Dịch thuật Online sẽ thực hiện hành động ngay lập tức khi có mối đe dọa đến việc bảo mật thông tin của bạn và sẽ trừng phạt những người vi phạm an ninh của họ, để ăn cắp dữ liệu, đến mức tối đa của luật pháp.

Thay đổi chính sách bảo mật

·         Dịch thuật Online sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi đối với chính sách này qua email.

Liên hệ với Dịch thuật Online

Quý vị có thể liên hệ với Dịch thuật Online bằng email và thư thông thường. Quý vị cũng có thể liên lạc bằng điện thoại 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có câu hỏi hoặc khiếu nại về chính sách bảo mật này.
Dịch thuật Online
P221-C3 TT Kim Liên, 31 Lương Định Của,
Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội, Việt Nam