Báo giá

Báo giá dịch thuật và dịch công chứng mới nhất 2018

BÁO GIÁ BIÊN DỊCH (ĐÃ GIẢM GIÁ)

NGÔN NGỮ DỊCH
Giá dỊch
(VND/trang 300 từ)
Từ tiếng
Sang tiếng
Anh
Việt
40.000
Pháp, Nga, Đức
70.000
Trung Quốc
60.000
Nhật Bản, Hàn Quốc
90.000
Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan,
Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia,
Séc, Slovakia
Hungari, Bungari, Balan
180.000
UcrainaIndonesia, Malaisia.
190 – 210.000

Phần Lan, Đan MạchIran, Mông Cổ, Latinh, Thuỵ Điển, Myanma
280 – 300.000
Việt
Anh
45.000
Pháp, Nga, Đức
75.000
Trung Quốc
65.000
Nhật Bản, Hàn Quốc
100.000

Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan,

Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia,
Séc, Slovakia
Hungari, Bungari, Balan
190.000
UcrainaIndonesia, Malaisia.
230.000
Phần Lan, Đan MạchIran, Mông Cổ, Latinh, Thuỵ Điển, Myanma
350.000

* Ghi chú:
1. Giá dịch chưa bao gồm VAT
2. Giá dịch công chứng: Giá dịch thông thường + 20.000VND dấu công chứng; các bản nhân sau: 20.000VND/01 bản (đối với bản < 20 trang)
3. Tài liệu chuyên ngành ... Phí dịch vụ = giá dịch + 20% giá dịch chuyên ngành..
4. Giao nhận miễn phí với những đơn đặt hàng từ 15 trang trở lên.
5. Hiệu đính văn bản dịch thuật = 50% giá bản dịch; hiệu đính trên 40% tài liệu, phí hiệu đính được tính bằng phí dịch thuật.
6. Ưu tiên đối với khách hàng dịch số lượng lớn:
- Chiết khấu 10% đối với hợp đồng có số lượng từ 50 trang trở lên
Bảng báo giá này được chính thức áp dụng đến 12/2018.
BÁO GIÁ PHIÊN DỊCH (ĐÃ GIẢM GIÁ)
 Ngôn ngữ
Phiên dịch cấp dộ I
- Nghiên cứu, khảo sát thị trường
- Du lịch thương mại
- Tour du lịch
- Thăm quan
Phiên dịch cấp độ II
- Dịch hội thảo
- Đàm phán thương mại
- Cuộc họp nội bộ
- Phiên dịch dự án
- Phiên dịch về kỹ thuật
Phiên dịch cấp độ III
- Dịch hội thảo lớn cấp cao
- Dịch carbin
- Dịch hội nghị truyền hình
- Dịch hội nghị, hội thảo chuyên ngành

Ngày
(USD)
Giờ
(USD)
Ngày
(USD)
Giờ
(USD)
USD
Tiếng Anh
49
10
99
25


Liên hệ với chúng tôi để có báo giá tốt nhất
Tiếng Trung
49
10
89
25
Tiếng Nhật
78
20
129
30
TIếng Hàn
79
20
129
30
Tiếng Pháp
59
18
119
30
Tiếng Đức
59
18
119
30
Tiếng Nga
59
18
119
30
Tiếng Tây Ba Nha, Bồ Đào Nha, Italia
70
20
19
30
Hungari, Bungari, Rumani, Séc, Slovakia, Ucraina, Balan

79

25

180

40
Tiếng Thái Lan, Lào, Campuchia
80
20
129
30
Ả Rập
89
25
150
40
Hà Lan
89
25
140
40
Ấn Độ, Đan Mạch, Philipin, Thuỵ Điển
95
40
190
40
* Ghi chú:
1. Giá dịch chưa bao gồm VAT
2. Phiên dịch viên tốt nghiệp ngoại ngữ loại giỏi và Phiên dịch viên có chuyên ngành theo yêu cầu của khách hàng.

Liên hệ với chúng tôi: