Dịch thuật chuyên ngành pháp luật, pháp lý chuyên nghiệp

DỊCH TÀI LIỆU PHÁP LUẬT, PHÁP LÝ

Các bản dịch pháp lý đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối, trách nhiệm cao và năng lực chuyên môn. Các văn bản như vậy chỉ có thể được dịch bởi các chuyên gia dịch thuật đạt chuẩn.
Ngay cả một thuật ngữ hoặc một cụm từ pháp lý bị dịch sai không chính xác cũng có thể có ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nghĩa vụ thực hiện hợp đồng hoặc chất lượng của các tài liệu khác; do đó, sẽ khá rủi ro khi giao phó công việc dịch thuật đó cho một dịch giả biết ngôn ngữ nhưng không có kiến thức pháp lý cần thiết.
Không chỉ kiến thức về lĩnh vực luật mà còn có kiến thức đặc biệt về ngôn ngữ pháp lý cụ thể rất quan trọng đối với việc dịch thuật tài liệu pháp lý chất lượng cao. Dịch vụ dịch thuật văn bản pháp lý, hợp đồng, thỏa thuận có thể được cung cấp bởi các dịch giả có kinh nghiệm cao về dịch thuật tài liệu pháp luật.
Sự thống nhất về các thuật ngữ và từ ngữ được sử dụng là một trong những tiêu chuẩn chất lượng chính của các văn bản pháp lý được dịch thuật.
Đội ngũ biên dịch pháp luật chuyên nghiệp của Dịch thuật Online sẽ làm công việc này cho Quý khách với bản dịch chất lượng cao và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sản phẩm dịch thuật. Bản dịch của Quý khách sẽ được thực hiện bởi các dịch giả chuyên ngành về luật.
dịch thuật chuyên ngành pháp lý, pháp luật
Dịch thuật chuyên ngành pháp lý chính xác

CHÚNG TÔI DỊCH THUẬT TÀI LIỆU PHÁP LÝ SAU ĐÂY:

 • Dịch thuật hợp đồng
 • Dịch thuật luật
 • Dịch các vụ kiện
 • Dịch các bản án
 • Dịch điều lệ công ty
 • Dịch tài liệu ủy quyền
 • Dịch tài liệu pháp lý khác
 • Dịch tài liệu trọng tài
 • Dịch tài liệu sở hữu trí tuệ
 • Dịch các thỏa thuận
 • Dịch tài liệu về điều lệ công ty
 • Dịch thuật các luật, nghị quyết, quy định, đơn đặt hàng
 • Dịch các báo cáo hàng năm
 • Dịch tài liệu mua sắm công
 • Dịch tài liệu đăng ký
 • Dịch các tranh chấp và vụ kiện pháp lý
 • Dịch thuật công văn và tài liệu cá nhân
v  CHÚNG TÔI CUNG CẤP BẢN DỊCH NHANH VÀ CHẤT LƯỢNG CHO MỌI ĐỐI TƯỜNG KHÁCH HÀNG VỚI CHI PHÍ THẤP NHẤT.
v  CHÚNG TÔI LUÔN BẢO MẬT TÀI LIỆU DỊCH THUẬT.
v  CHÚNG TÔI CHỨNG NHẬN TÀI LIỆU DỊCH CÓ XÁC NHẬN CỦA BIÊN DỊCH VIÊN VÀ CÔNG CHỨNG HỒ SƠ DỊCH THUẬT.

Các bản dịch do biên dịch viên của Dịch thuật Online thực hiện được chứng nhận tại Việt Nam và được chấp nhận ở tất cả các quốc gia khác.

Để biết thêm thông tin, Liên hệ với chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi qua số hotline 094.525.9798 hoặc e-mail lienhe@dichthuatonline.net