Skype Translator bổ sung tiếng Ả-rập vào công cụ dịch thuật theo thời gian thực của mìnhTiếng Ả Rập vừa trở thành ngôn ngữ thứ tám được hỗ trợ bởi công cụ dịch thuật thời gian thực của Microsoft.

Skype Translator, một công cụ cho phép những người nói ngôn ngữ khác nhau giao tiếp trong thời gian thực qua Skype, đã được cập nhật vào hôm Thứ ba với hỗ trợ cho tiếng Ả Rập. Ngôn ngữ mới này, giống như phần còn lại của Skype Translator, vẫn còn ở dạng bản đánh giá trước, nhưng hiện có sẵn cho bất cứ ai sử dụng công cụ này.
Trong khi tiếng Ả Rập có nhiều phương ngữ, bản cập nhật này sẽ bổ sung tiếng Ả Rập tiêu chuẩn hiện đại, đó là phiên bản tiêu chuẩn của ngôn ngữ được giảng dạy trong các trường học. Cũng như với các ngôn ngữ của Skype Translator khác, bản dịch mà bạn nhìn thấy sẽ thay đổi theo thời gian thực khi người khác đang nói. Đó là bởi vì đối với mỗi từ trong câu được nói ra, phần mềm dịch thuật trở nên tự tin hơn trong một ý nghĩa của câu và có khả năng thực hiện điều chỉnh theo thời gian thực.
Tiếng Ả Rập tham gia cùng với tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil) trong dòng ngôn ngữ phát triển của Skype. Microsoft cho biết việc thêm tiếng Ả Rập là đặc biệt quan trọng đối với công ty vì nó có thể giúp các gia đình di cư, các tổ chức phi lợi nhuận và các nhóm khác, những người cần phải nói chuyện với người dân ở 22 nước tại đó tiếng Ả Rập là ngôn ngữ chính thức.
Những người đã tải về bản Skype Translator Preview, có thể tìm thấy tiếng Ả Rập trong các thiết lập ngôn ngữ của ứng dụng này.
Mặc dù công cụ này hiện đã sẵn sàng để sử dụng, nhưng nó vẫn còn trong thử nghiệm nên các bản dịch sẽ không được hoàn hảo. Trong hai bản demo tôi thấy về phần mềm, Skype Translator có vẻ xử lý các cuộc hội thoại cơ bản tốt hơn, nhưng đôi khi hơi có vấn đề với câu phức tạp hơn hoặc các từ nghe nhầm. (Trong một trường hợp nó đã nhầm từ "tạm biệt" thay vì từ "cây nho", trong khi trong cuộc trò chuyện khác nó có vẻ đã thay thế "công chúa" thay cho "nước Anh.")
Tuy nhiên, như chúng tôi đã nêu ở trên, Skype Translator nhanh và hiệu quả một cách ấn tượng. Microsoft cho biết họ hy vọng các bản dịch sẽ được cải thiện khá nhiều khi nhiều người bắt đầu sử dụng phần mềm này.
Theo Mashable