Dịch thuật website

Dịch thuật, bản địa hóa website chuyên nghiệp

Dịch thuật Online là một trong những nhà cung cấp dịch vụ bản địa hóa/địa phương hóa website chuyên nghiệp cho các cơ quan chính phủ, công ty và doanh nghiệp trực tuyến trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Nhờ sự mạnh mẽ của các nguồn lực, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng bản địa hóa nội dung website, giúp khách hàng mở rộng hoạt động kinh doanh của mình vào các thị trường mới, và tăng trưởng được ở các thị trường quốc tế tiềm năng.

Quy trình bản địa hóa sử dụng phần mềm chuyên dụng

1. Lên kế hoạch và đánh giá công tác bản địa hóa nội dung

Phân tích kỹ thuật dự án, bao gồm các yêu cầu, xác định quá trình và kiểm tra tính quốc tế hóa ngôn ngữ.

2. Trích xuất/tích hợp lại các nguồn tài liệu từ phần mềm thành định dạng dịch thuật

 • Các file dữ liệu và nội dung
 • Các hình ảnh đồ họa, đa phương tiện, hình ảnh và biểu tượng
 • Các đoạn script của khách hàng và máy chủ

3. Kiểm tra sau khi dịch thuật

Sau khi tích hợp lại các thành phần có thể dịch thuật được vào website và ứng dụng chạy web của bạn và các biên dịch viên sẽ đảm nhận việc kiểm tra chức năng và ngôn ngữ.

Đảm bảo chất lượng bản địa hóa

Quy trình kỹ thuật của chúng tôi dựa vào mô hình bao gồm các bước Đảm bảo chất lượng bản địa hóa. Mỗi dự án bản địa hóa website đều được hoàn thành theo một khung tiêu chuẩn thống nhất và tập trung vào chất lượng. Chúng tôi áp dụng các quy trình chất lượng và làm việc để tích hợp với các môn trường của máy khách hàng. Trong tất cả các giai đoạn bản địa hóa, đội ngũ quản lý và biên dịch của chúng tôi sẽ kiểm soát mọi khía cạnh của các quy trình đảm bảo chất lượng.

Quản lý dữ liệu phần mềm đã được bản địa hóa

Một trong những điều quan trọng mà tất cả các công ty tham gia vào các dự án bản địa hóa nội dung phần mềm chính là việc cần phải tối đa hóa ‘giá trị’ tiềm ẩn trong các dữ liệu mà họ nắm giữ. Các công cụ được sử dụng để đảm bảo quá trình bản địa hóa thống nhất và chính xác có thể là các phương tiện để thúc đẩy việc phát triển công nghệ biên dịch ngôn ngữ, tạo ra cuộc cách mạng trong việc bản địa hóa phần mềm hay website. Hệ thống quản lý dữ liệu dịch thuật của chúng tôi giúp khách hàng tận dụng tối đa được dữ liệu biên dịch hiện có và giảm được chi phí.

Một số công cụ biên dịch chúng tôi sử dụng cho quá trình bản địa hóa là:

 • Bộ phần mềm Microsoft Office
 • Adobe FrameMaker
 • Adobe Illustrator
 • Adobe InDesign
 • Adobe Photoshop
 • Macromedia Fireworks
 • Quark Xpress
 • Paint Shop Pro
 • Macromedia Flash
 • Macromedia Dreamweaver
 • Adobe GoLive
 • Microsoft Help Workshop
 • SQL server
 • Oracle
 • Apache
 • Trados Workbench
 • SDLX
 • Déjà Vu

Tại sao nên sử dụng Dịch thuật Online để bản địa nội dung website của bạn?

 • Chuyên môn, kinh nghiệm, sự chuyên nghiệp trong quá trình thực hiện hàng trăm bản dịch mỗi ngày
 • Tổ chức chuyên nghiệp rộng khắp với văn phòng tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh
 • Mạng lưới hơn 1000 chuyên gia dịch thuật chuyên nghiệp
 • Hỗ trợ hơn 30 ngôn ngữ
 • Hỗ trợ tất cả các nền tảng máy tính và ngôn ngữ lập trình
 • Các quy trình đảm bảo chất lượng cao
 • Hệ thống quản lý dữ liệu dịch thuật cho việc tái sử dụng và giảm thiểu chi phí dịch thuật
 • Đảm bảo đúng tiến độ

Liên hệ với chúng tôi: