Thay đổi thế giới bằng dịch thuật mở


Trong khi có một số công cụ ngôn ngữ dựa trên máy (dịch máy) khá thuận tiện; tuy nhiên, máy sẽ không  bao giờ thay thế được bản dịch do con người thực hiện. Các công cụ dịch thuật trên máy cũng tốt cho những câu chào hỏi và câu đùa đơn giản. Tuy nhiên, chỉ có các dịch giả là người mới có thể giúp chúng ta hiểu được những sắc thái chính trị và văn hóa vốn có trong các văn bản tiếng nước ngoài. Điều này rất quan trọng ở hai khía cạnh. Thứ nhất, ngoài việc nêu bật được các ý tưởng ra khỏi những bó hẹp về văn hóa, chúng ta còn có cơ hội để học hỏi từ những người khác những quan điểm khác hoàn toàn. Và thứ hai, lần đầu tiên, lịch sử thế giới di chuyển từ trạng thái là một thực tế khu vực bị giới hạn đến một cuộc thảo luận tiến triển và đa dạng hơn. 


Dịch bằng chính con người cho phép chúng ta giải quyết các vấn đề toàn cầu chung, trong khi cũng thấy được tác động tiêu cực và tích cực của việc chúng ta lựa chọn. Vì lý do này, một số nhóm đã đi tiên phong trong việc hình thành các dự án dịch thuật mở/open translation (hoặc bản dịch có đóng góp của nhiều người - crowd sourced translation). Dưới đây chỉ là một vài trong số những dự án như vậy:
1. Project Lingua: Dịch vụ này nhằm giảm đi các rào cản về ngôn ngữ trên mạng. Với Project Lingua, các tình nguyện viên sẽ dịch các nguồn truyền thông khác nhau từ các nhà báo trên mạng Global Voices.
2. Worldwide Lexicon: Dự án này trước tiên phân loại các thông tin bằng máy dịch và người dịch thật sự sẽ đánh giá các bản dịch để đảm bảo chính xác nội dung. Từ đây, nhóm này sẽ xuất bản các trang web dưới dạng một số ngôn ngữ khác nhau để khuyến khích đối thoại đa ngôn ngữ . Nhóm này cũng đã tiến hành xây dựng trang Der Mundo - trang này được WWL mô tả như là một "cộng đồng dịch thuật vì mục tiêu chung cho blog và RSS feeds."
3. WikiProject Echo: WikiProject Echo là một chương trình ở đó các dịch thuật viên tình nguyện đóng góp mở rộng quy mô của Wikipedia. Các tình nguyện viên sẽ tự dịch khối lượng dữ liệu lên đến 2,9 triệu bài báo tiếng Anh.


4. TED Open Translation Project: Đối với những người biết nhiều thứ tiếng, Dự án TED Open Translation thật sự là một cách tuyệt vời để thực hành các kỹ năng ngôn ngữ vượt trội của mình trong khi vẫn có thể đóng góp cho dự án đầy ý nghĩa này. Tất cả các dịch giả và người đánh giá đều có đóng góp trên trang web này với bài nói chuyện của mình.
5. Cucumis: Cucumis cũng sử dụng các dịch giả tình nguyện và tất cả các bản dịch đều được các thành viên đánh giá kỹ lưỡng. Khi bản dịch của một người được chấp nhận, dịch giả đó sẽ nhận được điểm và các điểm này có thể được các thành viên khác trong cộng đồng mua lại.
(Dịch thuật Việt dịch từ ReadWriteWeb)