QuickHelp 4.0 bổ sung tính năng chuyển đổi ngôn ngữExcel vừa phát hành phiên bản QuickHelp 4.0, dùng cài đặt và triển khai trợ giúp ứng dụng cho hầu hết hệ điều hành hiện nay gồm Windows 95 đến XP, Mac OS 9, Mac OS X và Linux.Phiên bản mới nhất này có bổ sung thêm văn bản Unicode nhằm hỗ trợ bất cứ ngôn ngữ nào và công cụ Merge Help, giúp kết hợp các file trợ giúp.

Bản cập nhật lần này cũng có thêm công cụ chuyển đổi ngôn ngữ dùng để cài đặt hệ thống trợ giúp cho nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Các chủ đề trợ giúp có thể được định dạng với font, màu sắc, hình ảnh, danh mục, bảng và tác vụ. Các tác vụ của ứng dụng có thể bổ sung các siêu liên kết (hyperlink), triển khai phần mềm khác, mở các trang web, chiếu phim, chạy các hệ thống COM, chạy các đoạn mã AppleScript và dán văn bản vào bộ nhớ tạm. Chương trình sẽ tự động duy trò mục lục, danh mục, tính năng tìm kiếm và quản lý liên kết.
(Dịch thuật Việt dịch từ www.Macnn.com)